Naziv projekta: Društveno poduzetništvo nas povezuje
Nositelj projekta: Humanitarna neprofitna udruga Auxilium
Razdoblje provedbe projekta: od 3.11. 2021. do 3.11. 2023.
Ukupna vrijednost projekta: 877.388,01 kn
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (100%)
Naziv poziva: Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I

Obrazloženje projekta i ciljevi projekta

Kroz projekt Društveno poduzetništvo nas povezuje ostvarit će se sljedeći ciljevi:

  1. Stjecanje poslovnih sposobnosti i vještina o društvenom poduzetništvu zaposlenika i nezaposlenih članova udruge Auxilium transferom poslovanja prema društveno-poduzetničkim principima.

Navedeni cilj će se ostvaruje se kroz zaposlenje dvije osobe iz kategorije nezaposlenih, te je samim projektom potpora dodijeljena Udruzi Auxilium kao pravnom subjektu koji je započeo poslovanje prema društveno-poduzetničkim načelima.

  1. Povećanje vidljivosti društvenog poduzetništva na području tri županije istočne Hrvatske putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika koji se ostvaruje kroz provedbu tri informativna događanja, po jedno u svakoj od tri županije kojim se umrežavaju relevantni dionici.

Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti

Čini dobro – kućni majstor je platforma zajedničkog programskog djelovanja pravnih i fizičkih osoba s ciljem izgradnje učinkovitog sustava prikupljanja i pružanja pravodobne pomoći, promicanja socijalne pravde, uključivosti i solidarnosti.

Kroz međusobni dijalog, programsku suradnju i partnersko djelovanje nastojimo informirati, obrazovati i zagovarati interes najranjivijih i socijalno isključenih pojedinaca i skupina, utjecati na procese donošenja političkih odluka i pružiti informirani doprinos oblikovanju javnih politika s ciljem poboljšanja socijalnih prilika, primarno u Osječko-baranjskoj županiji te nakon uspješno provedenih ciljeva, i u Republici Hrvatskoj.

Prethodno navedeni ciljevi projekta ostvarivat će se kroz pripremu društveno-poduzetničkih aktivnosti, provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti, aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom i administraciju.

Priprema društveno-poduzetničkih aktivnosti, kojima se stječu poslovne sposobnosti i vještine o društvenom poduzetništvu zaposlenika i nezaposlenih članova udruge Auxilium transferom poslovanja prema društveno-poduzetničkim principima te kojima se povećava vidljivost društvenog poduzetništva na području tri istočno-hrvatske županije, osigurana je pripremom i donošenjem poslovnog plana.

Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti, kojom se stječu poslovne sposobnosti i vještine o društvenom poduzetništvu zaposlenika i nezaposlenih članova udruge Auxilium transferom poslovanja prema društveno-poduzetničkim principima, ostvaruje se kroz zapošljavanje dvije osobe za obavljanje poslova kućnog majstora, edukaciju novozaposlenih o konceptu društvenog poduzetništva, unajmljivanjem poslovnog prostora za provedbu aktivnosti, izradu web stranice sa web shopom u svrhu promocije društveno-poduzetniče aktivnosti i projekta te tiskanjem i distribucijom promotivnih materijala – letaka, kao i učešćem minimalno šest učenika Graditeljsko-geodetske škole Osijek koji će obavljati svoju praktičnu nastavu kao pomoćnici zaposlenim osobama čime, osim praktičnog znanja, stječu i znanje o društvenom poduzetništvu. 

Aktivnost širenja koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, kojom se ostvaruje cilj povećanja vidljivosti društvenog poduzetništva na području tri istočno-hrvatske županije putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika, ostvaruju se kroz organizaciju i sudjelovanje dionika na konferenciji na razini svake županije gdje će se okupiti oni koji se žele informirati i podijeliti javno svoje društveno-poduzetničke aktivnosti. Okupljeni dionici služit će kao osnova za postavljanje platforme društvenih poduzetnika u istočnoj Hrvatskoj

Kako bi se ostvarila kvalitetna promidžba i vidljivost, osim web stranice i distribucije letaka, također se na Slavonskom radiju dva puta tjedno emitira radio-jingle „Kućni majstor“ te se o aktivnostima oglašava putem društvenih mreža.

Kontakt osoba za više informacija:

Anna Osmec, voditeljica marketinga i promidžbe projekta
e-mail: osijek.kucni.majstor@gmail.com 
Kontak telefon: 098 266 266